Sådan hænger partierne sammen på Facebook

Af Filip Wallberg efter inspiration af Lars Damgaard Nielsen
og feedback fra Kaare Sørensen.

Facebook er mere end et ekkokammer. I det mindste i den tidlige sommer 2017, hvor brugerne interagerede i en vis grad på tværs af partiernes sider på Facebook. Du kan her på siden se hvor stor en andel af aktive brugere partier i par delte fra april til og med juni 2017.

Boblernes størrelser er relative i forhold til hinanden to og to og skal ikke sammenlignes derudover. Under boblerne fremgår det præcise antal unikke brugere, der har interageret med eller kommenteret opslag fra den pågældende side.

Men inden du får boblerne, får du fire pointer serveret.

A. Alternativet var det parti, der i den undersøgte periode engagerede flest unikke brugere. Samlet set blev det til 37.630 unikke brugere på de tre måneder. Efterfulgt af Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

B. Alternativet var også det parti med størst engagement i perioden med 115.594 interaktioner (synes godt om, vild med, haha, wow, ked og sur) og kommentarer. Efterfulgt af Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

C. Alternativet, SF og Enhedslisten deler to og to en væsentlig gruppe af unikke gruppe. Den stærkeste kobling er Alternativet og Enhedslisten efterfulgt af Enhedslisten og SF og endeligt Alternativet og SF.

D. 4 brugere interagerede eller kommenterede på tværs af alle 9 partiers sider på Facebook i løbet af de tre måneder. 55 på tværs af de fem sider i rød blok. 110 på tværs af de fire sider i blå blok.

Fundet en fejl? Eller er du uenig? Så skriv til filip@sdu.dk.

Undersøgelsen har analyseret interaktioner (synes godt om, vild med, haha, wow, ked og sur) samt kommentarer til 1.258 opslag fra de ni danske partier, der sad i Folketinget i september 2017. Undersøgelsen blev foretaget i september 2017 og dækkede perioden april til juni 2017.

Samlet set har de partier fået 154.390 unikke brugere til at reagere i perioden. Dertil kommer delinger, der af tekniske årsager ikke blev inddraget i denne undersøgelse.

Undersøgelsen har alene undersøgt de ni partiers sider på Facebook. Undersøgelsen har ikke kigget på politikere, kandidater eller tilknyttede sider.

Udviklet med PHP, MySQL, Bootstrap, Google Fonts, venn.js, jQuery, D3.js og Popper.js.